Tájékoztató az üdülőterületi hulladékgyűjtő zsákokról

Tisztelt Üdülőterületi lakosok!

 

Tvnk logo1Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékgyűjtő zsákok 2015. január 8-tól átvehetők az Önkormányzatnál.

 

Pillanatnyilag a 2015. január hónapra elegendő mennyiséget tudjuk kiadni mindenkinek, mert a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. az új logóval ellátott zsákokat csak később tudja biztosítani. Tájékoztatásuk szerint a zsákok gyártása már folyamatban van.

 

Megértésüket kérjük.

 

Némethné Pintér Csilla

polgármester

Új közös önkormányzati hivatal megalakításáról döntött a képviselő-testület.

Hosszú egyeztetést és előkészítést követően Szokolya község képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szokolyai Közös Hivatalt a jelenlegi formájában megszünteti és új alapokra helyezi a hivatal működtetését. Az iroda október 20-i átvétele után jelentkezett problémák és hiányosságok egyértelművé tették mindenki számára, hogy elkerülhetetlen a hivatal megerősítése.

Bővebben...

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Szokolya Község Polgármester asszonya 2014. december 8-án 17:00 órai kezdettel összehívta a Képviselő-testület rendkívüli képviselő-testületi ülését az önkormányzat tárgyalótermébe.

Bővebben...

2014. évi költségvetés

2014._évi_költségvetés.pdf

Munkaterv

Szokolya címer

 

 

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve:

 

 

 • minden testületi ülés 1. napirendi pontja előtt – amennyiben az SZMSZ szerint napirend előtti felszólalásokra, interpellációkra nem kerül sor - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről szóló jelentés megtárgyalása;
 • a testületi üléseken az elfogadott napirendek letárgyalása után kerül sor a képviselői bejelentések, tájékoztatók, egyéb közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok megtételére.

 

A képviselő-testület minden ülésén:

 • a jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat – és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról, új   jogszabályokról,
 • az önkormányzat bizottságai tájékoztatást adhatnak üléseiken végzett munkájukról,
 • a képviselő-testület soros ülésén tájékoztatást kap a Közös hivataltól a pályázati lehetőségekről, illetve a folyamatban lévő pályázatok aktuális állapotáról.

Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok beépítése:

 

 • A jegyző és a gazdasági vezető által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (Áht.)
 • Közbeszerzési terv elfogadása április 15-ig .(Kbt.)
 • Az előző évi zárszámadás elfogadása április 30-ig. (Áht.)
 • Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról május 31-ig .(Gyvt.)
 • A költségvetési gazdálkodás I. féléves értékelése szeptember 15-ig .(Áht.)
 • A költségvetési gazdálkodás III. negyedéves tájékoztatója, és a következő év költségvetési koncepciója november 30-ig .(Áht.)
 • Közmeghallgatás .(MÖtv.)

A testületi ülések tervezett napirendi pontjai havonkénti bontásban:

 

2017. évi munkaterv