4/2016. Önkormányzati rendelet

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzatának 4/2016 (V.25.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.10.) számú rendeletének módosításáról

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján az alábbi rendeletek alkotja:

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.25.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról