Helyi esélyegyenlőségi program

Szokolya címerA 2003. évi CXXV. az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a településeknek rendelkeznie kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat és öt évre szóló intézkedési terv szerint határozza meg a feladatokat azok végrehajtására.

 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Szokolya olyan településsé véljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáfárás az önkormányzatok és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.

 

Az önkormányzat esélyegyenlőségi programja és annak felülvizsgálatai mindenki számára hozzáférhető honlapunkon:

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 - 2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata