2016. évi költségvetési rendelet

Szokolya címerSzokolya község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/2016. (II.10.) számú rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről