Rendelet az Építészeti örökség helyi védelméről

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a természeti és építészeti örökség helyi védelméről, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM rendeletbe foglaltakra figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

8/2008 (VII.02.) sz renelet az építészeti örökség helyi védelméről