Településképi bejelentési eljárásról

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

8/2015. (IV.16.) sz. rendelet a településképi bejelentési eljárásról