Szokolya Felső Rétekkel kapcsolatos tájékoztató

szokolya cimerSzokolya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. március 24-i testületi ülésén tárgyalta a Felső rétekkel kapcsolatos Helyi Építési Szabályozásra vonatkozó módosító javaslatokat, valamint a Településszerkezeti Tervre vonatkozó módosító javalatokat. A testület 7/2015 (03.24) sz. rendelete szól a Szokolya község Felső rétek (Fő utca - kisvasút - 09/2 hrsz-ú út közötti terület) Helyi Építési Szabályzatáról és

Szabályozási tervéről. A testület 9/2015 (03.24.) st. képviselő-testületi határozataával fogadta el a Felsőrétekre Településszerkezeti Tervét, melyet az alátámasztó tervdokumentációval együtt honlapunkon is megtekinthetnek:

SZOKOLYA Felső rétek HÉSZ

SZOKOLYA Felső rétek TSZT

SZOKOLYA Felső rétek Megalapozó és alátámasztó dokumentáció