Közterületek elnevezéséről szóló rendelet

2015. február 26-án fogadta el a képviselő-testület a települési közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendeletet. A rendelet a törvényi előírások figyelembe vételével készült, átvett minden olyan szabályozást, amit kötelező

jelleggel Szokolyán is be kell tartani és be kell tartatni. Rendeletben külön rész foglalkozik a házszámozás szabályaival. Ennek értelmében - törvényi szabályozások figyelembe vételével - kötelező minden házszámmal rendelkező ingatlanon a házszámot feltűntetni. további részletek a rendeletben olvashatók.

Szokolya község Önkormányzatának 5/2015 (II.27.) sz. rendelete a közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról:

Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet