Névnap

Ma 2017. november 22., szerda, Cecília napja van. Holnap Kelemen és Klementina napja lesz.

Képek

191163

Pályázati felhívás ingatlan vásárlásra

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzata

2624 Szokolya, Fő u. 83., Tel.: 27/581-130; Fax: 27/581-131,

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pályázati felhívás

Ingatlan vásárlására

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Szokolya Község Önkormányzata, 2624 Szokolya, Fő utca 83.

Telefonszám: 27/581-130

Fax szám: 27/581-131

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

Egy fordulós, nyilvános pályázat

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Szokolya, Fő u. (hrsz 4.), 1105 nm „kivett, beépítetlen telek” ingatlan. Az ingatlan minimális vételára: 1.100.000Ft.+Áfa

5.Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 200.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Szokolya Község Önkormányzat pénztárába kell befizetni. Pályázó a biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszíti.

A pályázaton nem nyert résztvevők részére a biztosíték visszajár.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet pályázhat.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet köteles:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy nyilvántartásba vételt igazoló okiratot, valamint aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdálkodó szervezet csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Szokolya Község Önkormányzat Polgármestere - 2624 Szokolya, Fő utca 83.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:„Ajánlat Szokolya, Fő utca (hrsz 4.) alatti ingatlan megvételére”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti meg az Önkormányzat. Kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.

10. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

- a pályázó neve, címe

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról,

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadásáról,

- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. b. pontjában foglaltaknak,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2016. augusztus 15. (hétfő) 12:00 óra, a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig meg kell érkezniük.

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2016. augusztus 15. 13:00 óra, a Szokolya Község Önkormányzat tárgyalója (Szokolya, Fő utca 83.). A nyilvános bontás a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli bizottsági ülésének keretén belül történik.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázattal kapcsolatos további információk:

Némethné Pintér Csilla polgármesternél, 27/581-130-as telefonszámon vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

15. Pályázatok elbírálása:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Az ingatlant az ELMÜ javára bejegyzett vezetékjog terheli.

Közművek:

- víz: közterületről beköthető, beállás nincs

- gáz: alaphálózat, közterületen, leágazás nincs

- szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés nincs

- energia légvezetékről vételezhető

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) pontjára, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére a nemzeti vagyon részét képező önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak akkor lehet, amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. b. pontjában foglaltaknak.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vehet részt, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből származó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati felhívás Szokolya Község Önkormányzat hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (http://www.szokolya.hu) kerül meghirdetésre.