Névnap

Ma 2018. június 22., péntek, Paulina napja van. Holnap Zoltán napja lesz.

Képek

235075

Változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Tűzgyútjási tilalomA Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérésének megfelelően ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a 2015. március 5-én hatályba lépő az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletről (továbbiakban: új OTSZ), melynek értelmében megváltoznak többek között a szabadtéri tűzgyújtás szabályai is.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Az új OTSZ értelmében TILOS a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, továbbá az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen tartani.

Kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Külterületen irányított égetést végezhet az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével, maximum 10 ha egybefüggő területen! Az engedélyre irányuló kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani a területileg illetékes tűzvédelmi hatósághoz, amelyet a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 MUNKANAPON belül bírál el.
A kérelemnek tartalmaznia KELL:

  • a kérelmező nevét és címét,

  • az égetés pontos földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

  • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)

  • az irányított égetés indokát,

  • az égetéssel érintett terület nagyságát,

  • az égetés folyamának pontos leírását

  • az égetést végző személyek nevét, címét,

  • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

  • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

  • a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, valamint az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni és a parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

Tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során követendő szabályok

Az irányított égetés esetén a tarlót minden oldalról felgyújtani, és lábon álló gabona mellett tarlót égetni TILOS.A tarló égetés előtt 3 méter szélességben körül kell szántani, vadriasztást kell tartani, a fasorok védelme érdekében legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Amennyiben 10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót égetni, az csak és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égetése során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokkal, megfelelő létszámú kioktatott személy jelenlétét biztosítani kell!

Megelőzés érdekében

A vasút és a közút mindkét oldalán, annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől legalább 4 méter széles, közút szélétől legalább 3 méter széles védősávot kialakítani, amelyet az aljnövényzettől, gallytól tisztán tartani. Tisztán tartásáról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, bérlője köteles gondoskodni.

Tűzvédelmi bírság

Szabadtéren keletkező tűzesetek kapcsán, tűzvédelmi szabály megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke 100.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet.